PDA

View Full Version : Truyện cười Công giáo 1. [sưu tầm] Truyện cười nhà đạo
 2. Chúa Giêsu cũng ẩn hiện như ma ???
 3. Con chỉ cần một xu thôi!
 4. Sổ Học Bạ của Cậu Giê-su
 5. Góp nhặt
 6. Xin Chúa.... đánh đề
 7. Trả giá với Chúa
 8. 7 Lời Cầu Nguyện Mà Chúa Từ Chối
 9. Vào Thiên Đàng Bằng “Cửa Sau”
 10. Bé đi xưng tội!
 11. Đền tội cũng tăng theo giá thị trường.