PDA

View Full Version : Cuộc thi Hướng về Giáng Sinh 2010 1. [Bài dự thi] MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
 2. [Bài dự thi] CẢM XÚC GIÁNG SINH VỀ
 3. [Bài cổ động] Hai mùa Noel
 4. [Bài dự thi] Lần đầu không đón Giáng Sinh ở nhà!
 5. [Bài dự thi] Giáng Sinh xa nhà!
 6. [Bài dự thi] Một mùa Giáng Sinh nữa lại về...
 7. [Bài dự thi] Mùa noel yêu thương
 8. [Bài dự thi] Noel này con không về.
 9. [Bài dự thi] Ngôi sao giáng sinh.
 10. [Bài dự thi] Bài hát: Vọng Tâm Ca
 11. [Bài dự thi] Thiên Chúa Chí Ái
 12. Vote cho "Hướng về Giáng Sinh 2010"
 13. [Bài dự thi] Lipsync Đêm Thánh Vô Cùng
 14. [Bài dự thi]Giáng Sinh với một điều ước