PDA

View Full Version : Sự kiện Offline 1. Offline lần I tại Sài Gòn. HOT!!!
 2. Offline không chính thức 4/12/2010
 3. Offline chuẩn bị chương trình Bác ái mùa Chay
 4. Offline ngoại khóa: Chung tiếng ca vui
 5. Tham gia trại Sức trẻ- bừng lên tinh thần Giới trẻ Công giáo.
 6. [Trại Sức trẻ] Thông báo các trại sinh.
 7. [Trại sức trẻ] Thông báo số 2 (gấp gấp)
 8. [trại sức trẻ] thông báo số 3
 9. Cảm xúc từ trại "Sức trẻ"!
 10. Báo cáo thu - chi trại Sức Trẻ
 11. [Trại Sức trẻ] Phóng sự ảnh: Hành trình Sức trẻ
 12. [TB]Du xuân 2013: "Phnom Penh – Khám phá Hoàng cung"
 13. Một số hình ảnh đại hội giới trẻ 2013
 14. Sự gì Thiên Chúa kết hợp...
 15. Truyền Lửa - Đại Hội Giới Trẻ Á Châu Lần VI