PDA

View Full Version : Đoản KhúcDuy-an 1. Đoản khúc 1: Cái bánh tét chuối duy nhất trong đời...
 2. Đoản khúc 2: Tế nhị là... cái hun!
 3. Tý ty... Ngăn ngắn...
 4. Đoản Khúc 3: O Felix Culpa...
 5. Đoản khúc 5: Chạy xe trời mưa...
 6. Đoản khúc 4: Hớt tóc.
 7. Đoản thi.
 8. Đoản thi 14 chặng...
 9. Đoản khúc 6: Đôi mắt.
 10. Đoản khúc 7: Sương sâm.
 11. Đoản khúc 8: 'Tám' về cái sự... ăn!
 12. Đoản khúc 9: Cái thang dựng ngược.
 13. Đoản khúc 10: 'Con kiến chít òi, Ba Di...'
 14. Đoản khúc 11: Cái họ cần...
 15. Đoản khúc 12: Hệ thống lọc nước.
 16. Đoản thi Tháng 9: TRĂNG
 17. Đoản khúc 13: Hãy 'cố gắng lên'!...?
 18. Đoản thi tháng 10: NỤ HỒNG
 19. Đoản thi tháng 11: HOÀI NIỆM VÀ TRI ÂN
 20. Đoản thi Tháng 12: GIAO HÒA VÀ HY VỌNG
 21. Đoản khúc 14: Không thành vấn đề.