PDA

View Full Version : Giai điệu Birthday 1. Chúc mừng các thành viên sinh nhật tháng 12 !
 2. Tháng 3 - Sinh nhật vui vẻ
 3. Sinh nhật tháng 4/2012!
 4. Tháng 5 đến rồi, đi ăn sinh nhật thôi......
 5. Tháng 6 - Giai điệu Birthday
 6. Sinh nhật tháng 8: Cafe thánh ca nào cả nhà ơi!!!!
 7. Giai Điệu Birthday Tháng 9/2012
 8. Giai điệu birthday tháng 10/2012
 9. Giai điệu Birthday - tháng 1/2013
 10. Ring! Ring! Ring! Giai điệu Birthday Tháng 2/2013 cả nhà ơi!!!
 11. Giai điệu Birthday tháng 3/2013
 12. Giai Điệu Birthday Tháng 04/2013
 13. Reng...Reng ...Reng ...Giai điệu Birthday tháng 5/2013
 14. Giai điệu Birthday tháng 06 - 2013
 15. Giai điệu Birthday tháng 07 - 2013
 16. Giai Điệu Birthday Tháng 8 - 2013
 17. Giai điệu Birthday tháng 09 - 2013
 18. Giai điệu Birthday - tháng 10/2013
 19. Bé Thanh Tâm cám ơn ông bà JB và cô Thánh Thư
 20. Giai điệu Birthday - Tháng 11.2013
 21. Boong...boong...boong... Cùng Chúa Hài Đồng mừng sinh nhật tháng 12-2013
 22. Tèn tén ten, mừng Sinh Nhật tháng 4 đi nào!!!
 23. Mừng sinh nhật Tháng 5 - Happy Birthday!
 24. Happy Birthday allihavetogive
 25. Mừng sinh nhật tháng 7!
 26. Mừng sinh nhật tháng 8 - happy birth day!
 27. Happy Birthday Tháng 9!
 28. Là lá la ...Mừng sinh nhật Chúa Hài Đồng và thành viên tháng 12 !!!