PDA

View Full Version : Các Chương Trình Khác 1. Góp yêu thương
 2. Trao Yêu Thương
 3. Nhật kí - Trao yêu thương
 4. 10/8/2014 - Tôi đi
 5. Bán bao lì xì gây quỹ bác ái
 6. Trao Yêu Thương 2
 7. Trao yêu thương 3: Đêm Giao Thừa Yêu Thương
 8. Bán bao lì xì gây quỹ bác ái dịp Tết 2016
 9. Xin giúp đỡ gia đình anh Giuse giáo xứ Đức Long - Xuân Lộc
 10. Trao yêu thương 4
 11. BCTC - Trao Yêu Thương 4 (10/4/2016)
 12. Kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung
 13. Trao Yêu Thương 5
 14. Trao Yêu Thương 6 _ 27.11.2018
 15. BCTC Trao Yêu 6 ( ngày 27/11/2018)
 16. Trao Yêu Thương 7
 17. BCTC Trao Yêu Thương 7 ( 23/2/2019)
 18. BCTC Trao Yêu Thương 8
 19. BCTC Chương Trình Thăm Mái Ấm Thánh Mẫu La Vang Ngày 18/10/2020
 20. Trao Yêu Thương 9
 21. BCTC Trao Yêu Thương 9 _ 30/1/2021