PDA

View Full Version : Suy niệm - Bài giảng 1. Thiên Chúa là Tình Yêu
 2. MATTA và MARIA ĐÓN TIẾP CHÚA (CN 16 TN năm C)
 3. Nhờ Trái Tim Mẹ Maria Đến Với Trái Tim Chúa Giêsu
 4. Con hãy là đôi bàn tay của Thầy
 5. Con đợi Ngài đã lâu......
 6. Còn mãi những lời kinh
 7. Tôi còn thiếu điều gì? (Thứ 2 ngày 16.8.2010- CN XX TN C)
 8. Đức Mẹ chiến đấu cho chúng ta
 9. Đường hẹp ta đi (Lc 12,22-30)
 10. Bao giờ, cho đến bao giờ ?
 11. Chị Thánh Têrêsa và Con Đường thơ ấu
 12. Tháng 10 - KINH MÂN CÔI
 13. 5p mỗi ngày dành cho Lời Chúa
 14. Chúa nhật 29 Thường niên C: Cầu nguyện -GM. Ngô Quang Kiệt
 15. Lời cầu nguyện trong đêm.....
 16. Xin một lần được gặp...
 17. Về Ca-thy - Cùng Mẹ Ta Gẫm Suy
 18. Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua - "Nước tôi không thuộc về thế gian này"
 19. Vương quốc đức kitô
 20. Để Chúa đến....
 21. Mùa Vọng- Mùa màu xanh
 22. Thánh Phanxicô Xaviê người biết ước muốn và nhận định
 23. Tấm mạng nhện
 24. Đi Vào Thế Gian
 25. CN II Mùa Vọng- Chúa đã gần đến!!
 26. “Thầy có phải là Đấng phải đến chăng...?" - Chúa Nhật III Mùa Vọng (Mt 11:2-11)
 27. Thai nhi...!!!
 28. Chúa Nhật - Chúa Hiển Linh
 29. Tự Vấn đầu năm!!!
 30. Chúa Hiển Linh tại Việt Nam
 31. Chúa Nhật II thường niên A - Đức Giêsu, Chiên Của Thiên Chúa
 32. Đừng Sợ! Tôi đang đứng bên cạnh bạn! - Chúa Nhật Chúa Giesu chịu phép rửa
 33. Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
 34. Sức mạnh của Nước (Chúa Chịu Phép Rửa)
 35. Đừng sợ!!! Có Thầy đây!!!
 36. Ân Sủng Qua Thập Tự
 37. Lễ Tro - mở đầu mùa Chay Thánh
 38. Giờ này, với tôi Đức Giêsu Kitô là ai?
 39. Tìm một con đường, tìm một lối đi...
 40. Ave Maria! Hãy vui mừng.....!!
 41. TÔI KHÁT ...
 42. Có một cuộc gặp gỡ như thế ...
 43. 40 giây Lời Chúa - CN Chúa Nhật V Phục Sinh A - Chính Thầy là con đường
 44. Hành trình đức tin của Gióp - J.B. Nguyễn Quốc Tuấn
 45. Ngài đã được thổi vào lòng thế giới...!!
 46. Vệ đường - đá sỏi - bụi gai - đất tốt?
 47. Chúa Nhật XVI Thường Niên - A
 48. Chúa Nhật XVII thường niên A- dụ ngôn Nước Trời (Mt 13, 44-46)
 49. Lời Chúa Chúa Nhật XXI thường niên A
 50. Được mời gọi để từ bỏ
 51. 23rd sunday in ordinary time (4/9-2011)
 52. Daily gospel 2/9 and 3/9
 53. Hướng đến Sinh nhật Đức Mẹ 8/9
 54. Sám hối - Chúa Nhật 26 thường niên A
 55. Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên Năm I
 56. Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên Năm I
 57. Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên Năm I
 58. Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên Năm I
 59. Một Biến Cố Mang Dấu Hiệu Cứu Độ.
 60. Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên Năm I
 61. Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm A
 62. Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên Năm I
 63. Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên Năm I
 64. Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên Năm I
 65. Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên Năm I
 66. Ngày 28-10: Lễ Thánh Simon và Thánh Giuđa, Tông Đồ
 67. Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên Năm I
 68. Chúa Nhật XXXI Thường Niên Năm A
 69. Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên Năm I
 70. 1/11/2011 Lễ Các Thánh Nam Nữ, Lễ Trọng
 71. Cầu nguyện cùng Lời Chúa ngày 2-11:Cầu Cho Tin Hữu Đã Qua Đời
 72. Xin chung vui với tôi (3.11.2011 – Thứ năm Tuần 31 Thường niên)
 73. Cầu nguyện cùng Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên Năm I
 74. Cầu nguyện cùng Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên Năm I
 75. Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên Năm I
 76. Chúa Nhật XXXII Thường Niên Năm A
 77. Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên Năm I
 78. Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên Năm I
 79. Lời Chúa thứ tư, 9/11/2011 Lễ Cung Hiến Thánh Đường Latêranô
 80. Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên Năm I
 81. Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên Năm I
 82. Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên Năm I
 83. Chúa Nhật XXXIII Thường Niên Năm A
 84. Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên Năm I
 85. Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên Năm I
 86. Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên Năm I
 87. Đời này, đời sau (19.11.2011 Thứ Bảy Tuần 33 Thường Niên)
 88. Chúa Nhật XXXIV Thường Niên Năm A
 89. Lễ Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thờ
 90. Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên Năm I
 91. Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên Năm I
 92. Lễ Thánh Anrê, Trần An Dũng-Lạc, và các bạn Tử Đạo
 93. Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên Năm I
 94. Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên Năm I
 95. Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B
 96. Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng
 97. Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng
 98. 30/11 Lễ Thánh Anrê, Tông Đồ, Lễ Kính
 99. Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng
 100. Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng
 101. Ngày 3/12 Lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê linh mục
 102. Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm B
 103. Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng
 104. Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng
 105. Chúa Nhật 1-1: Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
 106. Thứ Tư Lễ Tro
 107. TIN
 108. Vị ngọt tình yêu - sự sống vĩnh cửu
 109. " Bình an cho anh em "
 110. † Chúa Giêsu là Thiên Chúa là Ðấng có quyền tha tội †
 111. Cảm nghiệm về Chúa !
 112. Cn 3 vọng c - niềm vui đức tin
 113. Ánh Sáng Lời Chúa - Lễ Hiển Linh
 114. Đọc Thánh Vịnh
 115. Ý nghĩa phép lạ Cana - CN II Thường niên năm C
 116. Thiên Chúa là sự thật!
 117. help me, please! I don't understand :)
 118. Gần 50 bài giảng hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
 119. Quý Tỵ nói chuyện Rắn trong Thánh Kinh
 120. Tỉnh thức và cầu nguyện - Chúa Nhật I Mùa Chay C
 121. Bài giảng lễ an táng cha Giuse Phạm Ngọc Tuyến
 122. CN III Mùa Chay C - Sám hối vì chưa làm điều tốt!
 123. Bài Giáo lý cuối cùng của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI
 124. Thánh lễ đầu tiên của Đức tân Giáo hoàng đồng tế với các Hồng y
 125. Ai vô tội, thì hãy ném đá đi !
 126. Sống Đức Tin theo gương thánh Giuse
 127. (1.9.2013 – Chúa nhật 22 Mùa Thường niên, Năm C) CHỖ CUỐI
 128. Chúa nhật thứ 25 thường niên.
 129. Sướng và khổ (suy niệm tin mừng chúa nhật 26 thường niên, năm c)
 130. Lễ Thánh Gia Thất - Tại sao cần có một gia đình?
 131. Bài giảng Chúa Nhật I Mùa Chay - Năm A (9/3/2014)
 132. Chuyện Con Sâu thành Con bướm.
 133. [Audio] Nghe online Bài giảng CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN (Năm A – 20.07.2014)
 134. 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Ba Tuần 16 Thường Niên Năm A - 22/7/2014
 135. 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Tư Tuần 16 Thường Niên Năm A - 23/7/2014
 136. 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Năm Tuần 16 Thường Niên Năm A - 24/7/2014
 137. 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Sáu Tuần 16 Thường Niên Năm A - 25/7/2014
 138. 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Bảy Tuần 16 Thường Niên Năm A - 26/7/2014
 139. 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Chúa Nhật Tuần 17 Thường Niên Năm A - 27/7/2014
 140. 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Hai Tuần 17 Thường Niên Năm A - 28/7/2014
 141. 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Ba Tuần 17 Thường Niên Năm A - 29/7/2014
 142. Kẻ đi xin
 143. 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Tư Tuần 17 Thường Niên Năm A - 30/7/2014
 144. 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Năm Tuần 17 Thường Niên Năm A - 31/7/2014
 145. 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Sáu Tuần 17 Thường Niên Năm A - 1/8/2014
 146. 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Bảy Tuần 17 Thường Niên Năm A - 1/8/2014
 147. 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Chúa Nhật Tuần 18 Thường Niên Năm A - 3/8/2014
 148. 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Hai Tuần 18 Thường Niên Năm A - 4/8/2014
 149. 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Ba Tuần 18 Thường Niên Năm A - 5/8/2014
 150. 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Tư Tuần 18 Thường Niên Năm A - 6/8/2014
 151. 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Năm Tuần 18 Thường Niên Năm A - 7/8/2014
 152. 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Sáu Tuần 18 Thường Niên Năm A - 8/8/2014
 153. 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Bảy Tuần 18 Thường Niên Năm A - 9/8/2014
 154. 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Chúa Nhật Tuần 19 Thường Niên Năm A - 10/8/2014
 155. 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Hai Tuần 19 Thường Niên Năm A - 11/8/2014
 156. 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Ba Tuần 19 Thường Niên Năm A - 12/8/2014
 157. 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Tư Tuần 19 Thường Niên Năm A - 13/8/2014
 158. 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Năm Tuần 19 Thường Niên Năm A - 14/8/2014
 159. 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Sáu Tuần 19 Thường Niên Năm A - 15/8/2014
 160. 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Bảy Tuần 19 Thường Niên Năm A - 16/8/2014
 161. 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Chúa Nhật Tuần 20 Thường Niên Năm A - 17/8/2014
 162. 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Hai Tuần 20 Thường Niên Năm A - 18/8/2014
 163. 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Ba Tuần 20 Thường Niên Năm A - 19/8/2014
 164. 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Tư Tuần 20 Thường Niên Năm A - 20/8/2014
 165. 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Năm Tuần 20 Thường Niên Năm A - 21/8/2014
 166. 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Sáu Tuần 20 Thường Niên Năm A - 22/8/2014
 167. 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Chúa Nhật Tuần 21 Thường Niên Năm A - 24/8/2014
 168. 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Hai Tuần 21 Thường Niên Năm A - 25/8/2014
 169. 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Ba Tuần 21 Thường Niên Năm A - 26/8/2014
 170. 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Tư Tuần 21 Thường Niên Năm A - 27/8/2014
 171. 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Năm Tuần 21 Thường Niên Năm A - 28/8/2014
 172. 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Sáu Tuần 21 Thường Niên Năm A - 29/8/2014
 173. 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Bảy Tuần 21 Thường Niên Năm A - 30/8/2014
 174. 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Chúa Nhật Tuần 22 Thường Niên Năm A - 31/8/2014
 175. 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Hai Tuần 22 Thường Niên Năm A - 1/9/2014
 176. 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Ba Tuần 22 Thường Niên Năm A - 2/9/2014
 177. 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Năm Tuần 22 Thường Niên Năm A - 4/9/2014
 178. Giá Trị Của Cục Tẩy - Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm A
 179. 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Tư Tuần 24 Thường Niên Năm A - 17/9/2014
 180. 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Năm Tuần 24 Thường Niên Năm A - 18/9/2014
 181. Suy Niệm Chúa Nhật XXV - GHEN TỊ VỚI THA NHÂN (Mt 20:1-16)
 182. Con Vật Ðầu Ðàn
 183. Cải thiện cuộc sống - Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm A
 184. Xin Mẹ Biến Chúng Ta Thành Những Cành Hoa
 185. Áo Cưới Đời Con - Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm A
 186. Hãy thỏ thẻ với Thiên Chúa đơn sơ như trẻ thơ - Just a small chitchat with God
 187. Mọi Sự Rồi Cũng Qua Đi - Lễ Các Đẳng
 188. Yêu mến và phụng sự Chúa nơi tha nhân
 189. Chắp tay - mở tay
 190. Chúa làm gì ở Hỏa Ngục?