PDA

View Full Version : Nhân sự - Giới Thiệu 1. Mời cộng tác: Quản Trị Viên - Điều Hành Viên - Phóng Viên
 2. Hân hoan chào đón hai Cha Linh Hướng
 3. Hân hoan chào mừng Thầy Phêrô và Phanxicô
 4. Thành lập Ban Tài Chính Diễn đàn GTCG
 5. Set chức năng Điều Hành Viên cho bạn smiles
 6. Set chức năng Điều Hành Viên cho bạn phuthuynhinhanh
 7. Giới thiệu Quản trị viên mới: Mai Cồ và phuthuynhinhanh
 8. Chúc mừng Điều hành viên mới: thanhthuteresa
 9. Welcome Back Dì San San và Chào Đón Chị TeresaBT
 10. Chào mừng Điều Hành Viên mới: Tiểu_Scorate, Doan Quan, sky
 11. BQT diễn đàn GioitreConggiao.Org trong năm mới 2012
 12. Chào mừng điều hành viên mới: chulun008cr
 13. Thay đổi nhân sự BQT GioitreConggiao.Org
 14. Chúc mừng Tân Ban Quản Trị nhiệm kì 2014-2016
 15. Thay đổi nhân sự BQT kể từ 12/07/2014
 16. Thay đổi nhân sự Ban Quản Trị kể từ tháng 04 - năm 2017
 17. Ban Quản Trị Mới