PDA

View Full Version : Nghi thức Tháo Đanh tại Giáo Xứ Bác Trạch - Giáo Phận Thái Bình 2011ngoquangcanh
27-04-2011, 05:56 PM
Xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một số video nghi thức Tháo đanh tại Giáo Xứ Bác Trạch Quê Hương mình


http://www.youtube.com/watch?v=dVQrbB7Lc-4http://www.youtube.com/watch?v=oaLRQWMWEU4http://www.youtube.com/watch?v=_CgHTxrSpSshttp://www.youtube.com/watch?v=wGjIVUDsGQMhttp://www.youtube.com/watch?v=p29uF6qTd9U