PDA

View Full Version : Cha của ConJ love Y
02-05-2011, 01:10 PM
Cha là bầu trời xanh
Êm đềm và lắng đọng
Còn con là én nhỏ
Chẳng một chút tài hoa
Nhưng con có cái loa
Hét to cho Cha thấy
Rằng con mong Cha dạy
Cho con những điều hay
Về thiên đường thánh thiện
Nơi đó có Chúa Cha
Chúa Con và Thánh Thần
Và Cha ơi Cha hỡi
Nếu có một ngày kia
Cánh én con mỏi rã
Thì mong bầu trời Cha
Nâng con lên với nhé
Cho đến phút vinh quang
Én con được cùng Cha
Hát ca trên thiên đương.