PDA

View Full Version : Má cuả ConJ love Y
02-05-2011, 01:16 PM
Má là một bài ca
Ngọt ngào và êm dịu
Sâu lắng và thiết tha
Và Má ơi có biết
Cha con_bầu trời xanh
Còn Má là bản nhạc
Khúc nhạc hòa trời xanh
Cùng với đôi cánh chim
Mang tên là 'én nhỏ"
Và én thấy hạnh phúc
Vì có một gia đình
Đẹp nhất trên thế gian.