PDA

View Full Version : Xóa box "Một cõi riêng" và box "Công Sở"allihavetogive
18-05-2011, 10:51 AM
1. Vừa qua bạn CucChu có nhắn tin cho All báo rằng bạn ấy đang bận học và một số việc riêng nên sẽ ít vào diễn đàn, nhờ All di chuyển bài ra các chuyên mục thích hợp và xóa bỏ box "Một Cõi Riêng". All sẽ xóa box này sau khi di chuyển xong các bài viết của CucChu.

2. Bạn souvenir86 đăng kí mở box "Công Sở", nhưng đã lâu không có bài viết, mặc dù All đã nhắc nhở nhiều lần, nên All sẽ tiến hành xóa bỏ box này.

Thân báo!