PDA

View Full Version : Tin Mừng tiếng AnhDoan Quan
23-05-2011, 11:09 AM
Thấy hộp Ngoại ngữ nhà mình ít làm việc quá. Và có thể cần một chỗ để tra cứu thêm thông tin. Em xin gửi một đường link để download TIN MỪNG TIẾNG ANH HẰNG NGÀY nhé!. Mỗi tháng sẽ có một đường link mới. Hy vọng cả nhà vừa nghe vừa trau dồi tiếng Anh. http://phuthoitam.com/#Album,204,Tin-Mung-Tieng-Anh-Thang-5

Còn đây là bảng text để kiểm tra ha.
http://phuthoitam.com/Bible/bible_5_2011.html

May God bless you!
Doãn Quân

Người Mua Diêm
23-05-2011, 08:05 PM
Trời ơi, Kinh Thánh tiếng Anh viết và nhìn thì không sao. Lỡ lấy ra đọc mà phát âm sai, nghĩa nó khác đi; khác bình thường thì còn đỡ, khác mà làm nghĩa thay đổi hết đi, người ngghe cũng hiểu nhầm... rồi mình mang tội. Khổ.....!

smiles
23-05-2011, 10:34 PM
Smiles xin được ý kiến nhỏ thế này nhé, theo Smiles được biết thì hầu hết bạn trẻ ngày này đều có quyển Daily Gospel trong tay và như thế thay vì phải link qua trang phuthoitam.com để đọc thì ACE (xung phong hoặc tự nguyện) đánh và gửi lên cho mọi người cùng đọc nhé. Việc này nếu được Smiles và một bạn nào đó sẽ phụ trách cho mọi người nhé.

p/s: Smiles chỉ có bản rút gọn của quyển Daily Gospel nên chỉ có thể đưa bài Tin Mừng lên thôi nhé, các bài đọc 1 và 2 cũng như suy niệm thì không có.

San San
23-05-2011, 10:46 PM
Hi you guys,

I'm not good at English yet, but I have suggested All to create this forum for those who know or are learning English.
Then what is "Ngoại Ngữ" here? It's a place for you to study and improve your English. Yet, I've observed and saw some of you, who know English, writing in Vietnamese. If so, do you think that we shouldn't have this forum?
Please write in English.
Thank you.

Người Mua Diêm
24-05-2011, 12:02 AM
Hi you guys,

I'm not good at English yet, but I have suggested All to create this forum for those who know or are learning English.
Then what is "Ngoại Ngữ" here? It's a place for you to study and improve your English. Yet, I've observed and saw some of you, who know English, writing in Vietnamese. If so, do you think that we shouldn't have this forum?
Please write in English.
Thank you.

They're good ideas, San San. I agree lots of your suggestion. Without Language topic (mục Ngoại Ngữ), everyone can use Vietnamese for your both thread and writing. And the language is not only English, but also Chinese, Russian...

But if you use English for them, you must write true English to other ones can learn English well. For example, you wrote "Hi you guys", San San. I know you is good English, but i think your first sentence is incorrect,maybe that because i never see it, so that repair "hi everyone" or "hi guys".

Sky
24-05-2011, 12:13 AM
Oh That right. I think so, con chiên lạc and San San. We should use language for this topic.

Lan Anh
24-05-2011, 12:23 PM
Wow! That is good idea, so we can learn more and improve our English.
Thanks Sr.Anna!

Doan Quan
24-05-2011, 03:07 PM
HELP US!!!
Thank for your idea and sharing.
Truly, I'm interested in this topic and want to maintain it, for I see It's really useful for all of us. Firstly, most of us are students and sometimes, find some difficulty when dealing with Enlish. Secondly, we want to have a place to practise and improve English.

But, the question is there is noone among us can guide this topic, just because of limited ability and lacking of English environment.

In particular, sometimes I see I am not confident to "think-aloud" or "say-aloud" in English. And of course, I make a lot of mistakes. We may post up some thought and news but can't be sure whether there is any mistake. If yes, who will correct them?

So,I'd like to invite those who can speak English join in this topic frequently and help us. That is really a great help for us.

With all our hearts and enthusiasm to learn English.

Doãn Quân