PDA

View Full Version : Một tấm hình rất có ý nghĩa !lovegod1903
28-05-2011, 10:06 PM
http://cB1.upanh.com/22.973.29989530.utz0/thapgia.jpg


Chỉ có đau khổ mới đưa chúng con đến với bến bờ hạnh phúc đuợc. Amen.