PDA

View Full Version : Thông báo về lỗi SQL của diễn đàn www.gioitreconggiao.orgBoulevard
03-06-2011, 11:04 AM
Trong tình hình các diễn đàn sử dụng mã nguồn VBB bị hacker tấn công đang rầm rộ hẳn lên. Đêm qua, Boulevard đã phối hợp với râu ria test trên diễn đàn thì phát hiện ra diễn đàn giới trẻ chúng ta cũng đang trong tình trạng cấp báo.
Boulevard chỉ tóm tắt sơ lược về lỗi này, hacker có thể chiếm quyền administrator và hậu quả thì các bạn chắc ai cũng hiểu. Cách tấn công thế nào thì xin được giữ kín, vì lý do tế nhị.
Boulevard xin thông báo để các bạn cùng admin tối cao là Allihavetogive biết và update version mới nhất nhằm vá lại lỗi này.
Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm!