PDA

View Full Version : Tình yêu của Chúa dành cho tất cả...Người Mua Diêm
06-06-2011, 06:19 PM
Clip mà con chiên lạc cung cấp cho mọi người sau đây, cho thấy Tình yêu là điều duy nhất có thể thấy ở mọi loài trên Trái Đất, không chỉ con người mới có Tình Yêu, ngay cả đó là hai loài khác nhau.

http://www.youtube.com/user/greenEarthlives?feature=mhee#p/u/4/6khA-BwFv3c

Sky
07-06-2011, 01:53 AM
Tình yêu chẳng có giới hạn nào cả. Có thể tìm thấy Tình yêu ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào và ở bất kì loài thọ tạo nào trên Trái Đất. Đúng là một clip đầy ý nghĩa, sự đồng nhất giữa mọi sinh vật nằm trong sự yêu thương cao cả, cái mà Chúa ban cho Thế giới này.

Người Mua Diêm
07-06-2011, 05:03 PM
... sự đồng nhất giữa mọi sinh vật nằm trong sự yêu thương cao cả, cái mà Chúa ban cho Thế giới này.

Câu nói này của Sky nghe hay quá, ở đâu có sự yêu thương, thì ở đó có sự hiện diện của Thiên Chúa. con chiên lạc nhớ có một câu hát: "Đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, ở đó có ân sủng Ngài...". Có lẽ, đây cũng là một điều mà Chúa muốn dạy cho chúng ta: ''...và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế".

lovegod1903
07-06-2011, 06:36 PM
Nghe nhạc đi các bạn, .............Đâu ý hợp tâm đầu, ở đấy chứa chan niềm vui.........:mua:mua:mua
http://www.nhaccuatui.com/m/I8eBvS7_NU