PDA

View Full Version : Lời hay ý đẹp của Thánh nhânCucChu
09-08-2010, 05:11 PM
Lời hay ý đẹp của Thánh nhân:

* Bác ái chân thật ở tại chịu đựng khuyết điểm của tha nhân .( Thánh Teresa H.Đ)

* Nếu chúng ta biết ấp yêu Thánh giá vào lòng, thì mọi sự gian nan tân khổ đời nay, không làm cho chúng ta nao núng. ( Thánh. Biển Đức)

* Đạo đức, dịu hiền, bác ái, là ba điều căn bản, cao cả, tóm tắt đời hoàn hảo.( Đ.G.H Gioan XXIII )

* Kiêu ngạo là bà hoàng đẻ ra nhiều tật xấu ( Thánh Tôma T.Sĩ )

* Người không cầu nguyện sẽ giống như loài gà, vừa cất cánh bay đã rơi xuống đất.( Thánh Vianney).

( sưu tầm )