PDA

View Full Version : Nghệ thuật lãnh đạohalleluyah
10-08-2010, 10:03 PM
NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO.


I. Ý NIỆM
Lãnh đạo khác với chỉ huy, người lãnh đạo là người có tầm nhìn bao quát hơn, chịu trách nhiệm tổng thể một tập thể, là người có quyết định cuối cùng trong mọi buổi họp. (Cha sở – Cha tuyên uý – Ban giám đốc – Xứ đoàn trưởng . . .)
Người lãnh đạo là người biết tất cả nhưng không phải làm tất cả , là người có uy tín thuyết phục và đắc nhân tâm, là người lèo lái con tàu tập thể đi về một hướng nhất định.

Người lãnh đạo cần phải có:

II. TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO :
Khả năng mình
(Xem) Tin Tưởng . Sự cao quý của chức vụ.
Kết quả công việc

Nhanh chóng
(Xét) Quyết định. Dứt khoát
Rõ ràng

Rõ ràng
(Làm) Truyền lệnh. Vô tư
Hợp lý
III. ĐẠO ĐỨC :
Sống động
Một Đức Tin Trưởng thành.
Kiên cường

Vươn cao
Một đời sống cầu nguyện. Chân thành.
Tỏa Sáng
Cao độ
Một đức Ai. Vô vị lợi
Nhập thể


IV. KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN :
Bản chất
Tổ chức
Điều hành
* Hiểu biết Phong-trào: nắm vững : Sinh hoạt
Hành chánh
Bên ngoài
Tài chánh

Tác động : ca hát – trò chơi – băng reo , vũ
* Thạo chuyên môn.
Sinh hoạt : Hội họp – Lửa thiêng – Vào sa mạc.
* Sành tâm lý :
* Biết khai thác ưu điểm và lợi dụng thời cơ
* Khen thưởng đúng lúc
* Sửa phạt khéo léo : Công bằng – đức nhân tâm
* 10 cách học đường (Tay sắt trong ban găng nhung)
­ Khen trước
­ Nói xa
­ Giúp tự chủ.
­ Giữ thể diện
­ Đề cao ưu tiên
­ Gây thích thú
­ Khuyến khìch làm việc tốt.
­ Gây tin tưởng trẻ.
­ Tin ở trẻ.
­ Rỉ tai , , ,

Không ai sinh ra đời đã biết tất cả, nhưng không phải là không thể luyện tập, với lòng dấn thân phục vụ, người huynh trưởng bước vào hàng ngũ lãnh đạo ( các em) cần phải tôi luyện mãi , có như thế trọng trách mà Chúa giao qua giáo hội chúng ta mới có thể hoàn thành.

Trưởng HLV Micae Ngô Quỳnh Lưu