PDA

View Full Version : Cái tội nhắn tin ko dấu ^^thanhlap_kp
12-07-2011, 05:27 PM
Hôm đó, do được nghỉ tiết cuối nên cô giáo về sớm.Do không có xe về nên cô giáo đã nhắn tin cho chồng iu:"" em dang o truong a den lien nha"".Đọc xong a chồng tím mặt lun! cho cô giáo về bộ rồi....chiến tranh!!!

==> tại sao nhi???????????????:P:P:P

kimsky91
11-09-2012, 12:28 PM
vấn đề là ở 2 từ "o truong" đây mà =))
TV mới thật là giàu và đẹp làm sao, haha