PDA

View Full Version : Cầu Nguyện Cuối Tuần.hoamaudon
16-07-2011, 07:28 PM
Một tuần trôi qua thật nhanh với những công việc bất tật bề bội. Giờ đây AEC chúng con giành ít thời gian để nói chuyện với Ngài. Xin Ngài luôn chỉ đường dẫn lối cho chúng con để chúng con luôn đồng hành cùng nhau, chia sẻ cho nhau những niềm vui, bỏ qua những ưu tư phiền muộn của 1 tuần mệt nhọc và bỏ qua những lầm lỗi mà AEC chúng con đã gây ra. Xin Ngài cho chúng con biết Lắng Nghe Lời Ngài. Amen.

Maudon mời cả nhà cùng nghe bài hát: Lắng Nghe Lời Chúa.


http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wMy8zMC9kLzYvInagaMEZDZmMTBmNDRmMDA0NW UxMmY1Y2MyMTU4ZmRkZDE0NWEdUngWeBXAzfEzhdUngq9dUngZ yBOZ2hlIEzhdUng51pIENow7phfExcUIbaBLkpCLk5ndXnhdUn g4VdUngIFNhWeBmd8fDI