PDA

View Full Version : Xem xiếc cùng Bố - chuyển tải từ một câu truyện hayHạt Mầm
27-07-2011, 11:19 AM
Câu chuyện của một tác giả với bút danh Latdat mà Mầm được đọc từ rất lâu. Hôm nay tình cờ tìm tài liệu phát hiện ra nên xin gởi đến cả nhà câu chuyện này! Hy vọng sẽ có chút chút gì đó đọng lại trong mỗi người chúng ta!!!http://www.youtube.com/watch?v=XcIizQ48zHI

Chúc cả nhà bình an!! P.H.