PDA

View Full Version : Sòng phẳngmigoi_sg
12-08-2010, 07:08 PM
Có một anh nọ người Hoa mới theo đạo Công Giáo, rất là sốt sắng. Nhưng sau lễ Phục Sinh thì anh ta thường bỏ về giữa lễ. Cha sở thấy làm lạ, một hôm Ngài hỏi anh rằng:
- "Sao lúc này tôi thường thấy anh bỏ về giữa thánh lễ, anh có bận chuyện gì không?"
- "Ngộ không bận cái gì hết á, nhưng tại mấy nị đuổi ngộ dzề mà."
- "Đâu có, chúng tôi đâu ai đuổi anh ra đâu!!!"
- " Có mà, mấy nị "lói" Alê lui ra đó, Nị "lói" trước rồi bà con "lói" theo".
- "Anh lầm rồi, chúng tôi hát Allêluia để chỉ sự mừng vui hớn hở để mừng Chúa Phục sinh chứ có đuổi anh ra đâu?"
Anh người Hoa nghe vậy thì xin lỗi ríu rít...
- "Chời ơi, ngộ "lâu" có biết, sorry ha nhé!!!"
Anh ta cảm thấy mình có lỗi bèn nịnh cha một câu:
- "Ngộ rất khoái cách làm ăn sòng phẳng của nị lắm''.
- "Trời đất, tôi đâu có làm ăn gì đâu?"
- "Hầy dzà, nị lói mấy câu rồi nị dzồi xuống kêu mấy người kia đi thu tiền dzồi nị mới chịu làm lễ tiếp, cái đó là sòng phẳng, là tiền trao cháo múc lớ."