PDA

View Full Version : Câu chuyên của những người bạn đi thay đổi thế giới.Sky
16-08-2011, 06:32 PM
http://www.youtube.com/watch?v=1QYmIk63vUQ&feature=channel_video_title

Trên đây là những hình ảnh của những bạn trẻ công giáo, lên vùng cao dạy học. Các bạn thật là tuyệt vời. Sky khi xem những hình ảnh này, có rất nhiều cảm xúc.

Các bạn thì sao ?
Ace nào là tác giả của câu chuyện trên xin chia sẻ ?