PDA

View Full Version : Agape ! Chúng mình là ai???Doan Quan
22-08-2011, 10:15 PM
http://gi130.photobucket.com/groups/p257/OMUP0DB3SH/MicrosoftWord-AgapeAgape.png

http://gi130.photobucket.com/groups/p257/OMUP0DB3SH/MicrosoftWord-Document1.png
http://gi130.photobucket.com/groups/p257/OMUP0DB3SH/MicrosoftWord-AgapeAgape-1.png

Mai Cồ
23-08-2011, 01:33 AM
Chúng mình là anh em một nhà của Cha trên trời. Chúng mình là anh em của Mẹ - Mẹ Chúa tình thươnghttp://www.youtube.com/watch?v=wmkwSzwN9Hw