PDA

View Full Version : Học hỏi về Mật Thưmeocon
26-08-2011, 04:06 PM
Chào các bạn, meocon đang tìm hiểu về mật thư nhưng còn như con gà mờ quá. Mong các bạn chỉ giáo thêm cho, đặc biệt là cách tìm ra lời giải từ khoá. Ví dụ:
Khoá: ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn: nghĩa là bỏ những từ tiếng nước ngoài trong bản văn chỉ giữ lại chữ thuần việt thì sẽ ra.
Khoá: Anh nằm ngang bằng em: nghĩa là N nằm ngàng => Z= em => Z=m. (cám ơn smiles đã chỉ giáo 2 câu này)

Mong các bạn chỉ giáo thêm nhiều về cách giải từ khoá.


BONA

Hạt Mầm
26-08-2011, 08:07 PM
Bạn nghiên cứu bài sau xem thế nào nhé:
- Kỹ năng giải mật thư (http://gioitreconggiao.org/forum/threads/1765-Ky-nang-giai-mat-thu)
Chúc bình an trong Jesus! P.H.