PDA

View Full Version : What are you sorry 4allihavetogive
14-08-2010, 09:42 PM
Một người Việt Nam đụng phải ông người Tây, anh ta vội vàng xin lỗi:
— I’m sorry!
Ông Tây cũng lịch sự:
— I’m sorry too!
Anh Việt Nam nghe xong vội vàng:
— I’m sorry three!
Ông Tây nghe thấy lạ quá hỏi:
— What are you sorry for?
Anh Việt Nam làm luôn:
— I’m sorry five!
Ông người Tây bực mình:
— Oh shit!
Anh Việt Nam hết hồn:
— Oh seven!

:d:d:d

Nguồn: antimedia.wordpress.com

Tuyết Xanh
14-08-2010, 09:47 PM
Hahaha... It's so funny, All. I love this story. Let me take it and post on my facebook, please.

Hạt Mầm
15-08-2010, 04:16 PM
Đau bụng quá, hjx!!! Kiểu này chắc chết vì cười lun òi!!! P.H.