PDA

View Full Version : Góp ý cho sân chơi: Thách thức cùng bán nguyệtHạt Mầm
05-09-2011, 03:45 PM
Xin chào cả nhà, thế là chúng ta đã trải qua 5 kỳ của sân chơi: Thách thức cùng bán nguyệt. Tuy nhiên, nhận thấy sân chơi có vẻ vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng cả cả nhà nên BTC mở topic này để mời gọi ACE trong nhà mình cũng góp ý cho BTC để chúng ta có thể xây dựng được một sân chơi vui hơn, ý nghĩa hơn và nhất là mang tính đại chúng nhiều hơn, tránh được chỉ phù hợp với vài thành viên. Mọi ý kiến chia sẻ xin cứ post ở đây.
Mong ACE chúng ta cùng chia sẻ và góp ý cho BTC sân chơi: Thách thức cùng bán nguyệt.
Xin tạm đóng cửa sân chơi trong 1 tháng để tu sửa và nâng cấp.
Đại diện BTC Thách thức cùng bán nguyệt
Hạt Mầm
P.H.