PDA

View Full Version : (hình) Các thánh Tông đồ(vẽ chỉ)Pham Du
14-09-2011, 10:10 AM
Thánh Phê-rô (Saint Peter)
http://i1206.photobucket.com/albums/bb454/thegioibienmau1991/SaintPeter-1.jpgThánh An-rê (Saint Andrew)
http://i1206.photobucket.com/albums/bb454/thegioibienmau1991/SaintAndrew.jpg
Thánh Ba-tô-lô-mê-ô (Saint Bartholomew)
http://i1206.photobucket.com/albums/bb454/thegioibienmau1991/SaintBartholomew.jpg
Thánh Gia-cô-bê tiền, anh trai Thánh Gio-an, con ông Dê-bê-đê

http://i1206.photobucket.com/albums/bb454/thegioibienmau1991/SaintJames-Tien.jpg
Thánh Gia-cô-bê hậu, con ông An-phê (Saint James)
http://i1206.photobucket.com/albums/bb454/thegioibienmau1991/SaintJames-Hau.jpg
Thánh Gio-an (Saint John)

http://i1206.photobucket.com/albums/bb454/thegioibienmau1991/SaintJohn.jpg

Thánh Mát-thêu (Saint Matthew)
http://i1206.photobucket.com/albums/bb454/thegioibienmau1991/SaintMatthew.jpg

Thánh Phi-líp-phê (Saint Philip)

http://i1206.photobucket.com/albums/bb454/thegioibienmau1991/SaintPhilip.jpg
Thánh Si-mon thuộc nhóm Quá Khích (Saint Simon the Zealot)
http://i1206.photobucket.com/albums/bb454/thegioibienmau1991/SaintSimontheZealot.jpg


Thánh Giu-đa Ta-đê-ô (Saint Jude Thaddeus)

http://i1206.photobucket.com/albums/bb454/thegioibienmau1991/SaintJudeThaddeus.jpg
Thánh Tô-ma (Saint Thomas)
http://i1206.photobucket.com/albums/bb454/thegioibienmau1991/SaintThomas.jpg

Thánh Mát-thi-a, người thay thế Giu-đa Is-ca-ri-ốt (Saint Matthias)

http://i1206.photobucket.com/albums/bb454/thegioibienmau1991/SaintMatthias.jpg

Giu-đa Is-ca-ri-ốt (Judas Iscariot)

http://i1206.photobucket.com/albums/bb454/thegioibienmau1991/JudasIscariot.jpg
Thánh Phao-lô (Saint Paul) Còn gọi là Tông Đồ thứ 13
http://i1206.photobucket.com/albums/bb454/thegioibienmau1991/SaintPaul.jpg

(sưu tầm internet)