PDA

View Full Version : Bí ẩn những con sốrose_knight
14-09-2011, 09:12 PM
99966699999966699999966666666696666696666699999666 6696666669666
69666999999996999999996666666669666966666966666966 6696666669666
69666699999999999999966666666666999666669666666696 6696666669666
69666666999999999999666666666666696666669666666696 6696666669666
69666666669999999966666666666666696666669666666696 6696666669666
69666666666699996666666666666666696666666966666966 6696666669666
99966666666669966666666666666666696666666699999666 6669999996666B1:Bôi đen hết số trên
B2:CTRL+F
B3:Ấn 9 hoặc 6
B4:nếu là firefox ấn highlight alll dưới màn hình...google chrome thì không cần..

Hạt Mầm
16-09-2011, 12:01 AM
Hay, hay! Quá là hay!!! P.H............................................... .................................................. ....:d:d

Phù Vân
16-09-2011, 04:58 PM
Vụ này hấp dẫn và thú vị nhỉ... :migio:migio:migio cảm ơn nhiều hihi

Katherine
17-09-2011, 02:04 AM
:migiocám ơn bạn rose_knight vì điều bất ngờ và thú vị như vậy nha. Thực sự rất ấn tượng đó.