PDA

View Full Version : Tiết mục "RADIO" - CĐ M.Goretti & Lễ sinhallihavetogive
17-08-2010, 02:36 AM
Tiết mục "RADIO" của các em ca đoàn Maria Goretti và các em Lễ Sinh trong buổi liên hoan mừng Bổn mạng Giáo xứ Hãng Xanh 15/08/2010


http://www.youtube.com/watch?v=fmeO0XJSsQc

Hạt Mầm
18-08-2010, 10:54 AM
Ngó bộ các bạn ca đoàn Gorreti tràn đầy sức trẻ thiệt, nhảy ko thua gì những vũ công chuyên nghiệp!!! P.H.