PDA

View Full Version : Một chút cảm xúc Agape 12 [clip]Sky
18-10-2011, 10:24 AM
Một chút để ace cảm nhận


http://www.youtube.com/watch?v=0oSCscIlQgk&feature=channel_video_title


http://www.youtube.com/watch?v=E3XZmSDcy1g&feature=channel_video_title

Doan Quan
18-10-2011, 12:08 PM
30 giây cho cảm xúc chợt đến và đọng lại mãi. Liệu Agape có đủ để để lại trong từng thành viên tham dự hôm đó một khoảng khắc tích cực ?