PDA

View Full Version : Thánh Lễ trong kỳ Agape 12Sky
28-10-2011, 04:11 PM
http://www.youtube.com/watch?v=nlMJiFf19RI&feature=channel_video_title

Trên đây là phần 1.