PDA

View Full Version : Dòng Anh Em Đức Mẹ Người Nghèomr_hangoctu
31-01-2012, 09:18 AM
Lược sử: Công cuộc cập nhật hoá đời đan tu tại các Giáo hội Phương Tây sau thế chiến II, đã được tiến hành theo hai xu hướng khác nhau. Xu hướng truyền thống, tìm trở về nguồn của hệ đan tu mà vẫn giữ nguyên hình thái đan viện lớn, không giới hạn sĩ số. Tiêu biểu nổi bật là trường hợp Đan viện Xitô nhặt phép Giếtsêmani, được phát huy mạnh mẽ bởi cha Thomas Merton tại bang Kentucky, Hoa Kỳ. Xu hướng thứ hai gọi được là cải cách, cũng tìm trở về nguồn, nhưng là nguồn Phúc Âm, thích nghi ơn gọi bằng việc biến cải cơ cấu của đan viện cổ truyền thành Huynh đoàn nhỏ, với sĩ số mỗi cộng đoàn chỉ gồm ít người.Dòng Anh Em Đức Mẹ Người Nghèo, theo xu hướng cải cách này, đã được sáng lập do cha Ermin de Clerck. Xuất thân từ một đan viện Biển Đức ở Bỉ, cha đã gầy dựng Huynh đoàn đầu tiên của dòng mới tại thôn Bourricos, thuộc giáo phận Aire và Dax, mạn Tây Nam nước Pháp, từ đầu năm 1956.
Tôn chỉ - mục đích: Dòng Anh Em Đức Mẹ Người Nghèo tiếp tục ơn gọi đan tu, thích nghi cấu trúc với hoàn cảnh mới của thế giới người nghèo, nên thường được thiết lập tại môi trường xã hội bình dân, gần gũi với người nghèo, bất hạnh. Mục đích của dòng là thực tập ơn gọi chuyên nguyện qua mọi sinh hoạt đời thường tại nhà và giữa xã hội, theo những đòi hỏi luôn luôn mới của Phúc Âm Chúa Giêsu đối với mọi người, cách riêng với thành phần bất hạnh.
Phương châm: “Vì Chúa Giêsu và đạo Phúc Âm của Người”.
Bổn mạng: Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, 31-5.
Hoạt động: Theo truyền thống đan tu, dòng Anh Em Đức Mẹ Người Nghèo không có công trình xã hội. Mỗi anh em theo khả năng, phục vụ xã hội người nghèo sau khi đã tuyên khấn. Ưu tiên nhằm đối tượng bất hạnh trong ngành công tác xã hội, giáo dục, y tế, luôn tránh tuyến hoạt động kinh doanh.
Nhân sự: Dòng được hội nhập Việt Nam từ năm 1970. Hiện có 2 cơ sở, đều toạ lạc trong giáo phận TP. HCM, với sĩ số: khấn trọn 8, khấn tạm 6, tập sinh 2, thỉnh sinh 2.
Điều kiện gia nhập: Trên 18 tuổi, có chứng chỉ tú tài, đủ sức khoẻ cho một nếp sống bình dân lao động, có chí hướng sống ơn gọi đan tu phục vụ người nghèo.
Địa chỉ Nhà Mẹ: Fraternité De Bourricos, 40200 Pontenx Les Forges, France.Tel & Fax: 330 558 074 522
Phụ trách Miền Việt Nam: Thầy Giuse Đỗ Duy Châu, sinh 1960, khấn 1989
Địa chỉ: 14/1 Bình Triệu, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP. HCM. Đt: 08 7269617. Email: duychau@hcm.vnn.vn
(duychau@hcm.vnn.vn)Danh sách linh mục: 1. An Sơn Vũ Hữu Vị, sinh 14-7-1918, lm 2-4-1949.2. Bảo Tịnh Vương Đình Bích, sinh 26-8-1928, lm 6-1-1959.