PDA

View Full Version : Sáng tác vũ điệu- HLV Vĩnh Nghihalleluyah
06-10-2010, 12:04 AM
http://www.youtube.com/watch?v=Tt_mp6022xQhttp://www.youtube.com/watch?v=eksIZ65fio4


Hướng dẫn: Trưởng HLV Vĩnh Nghi- Liên Đoàn Andre Phú Yên
Nguồn: Heronimo Hoan Ca