PDA

View Full Version : Bài chia sẻ chủ đề Tin Yêu - Agape 18Mai Cồ
21-02-2012, 01:41 PM
Xin gửi đến cả nhà Bài chia sẻ chủ đề Tin Yêu của Cha Phao Lô trong kỳ Agape 18
http://www.youtube.com/watch?v=H5F8YTr7nr8
Chúng con cảm ơn Cha!

J love Y
21-02-2012, 07:18 PM
Cám ơn Tía về bài chia sẻ! Tía thật tuyệt vời,hìhì

phuongthao
21-02-2012, 08:35 PM
Cám ơn Cha nhiều nhiều.. Không phải là tuyệt vời đâu J love Y, heee mà là trên cả tuyệt vời...