PDA

View Full Version : Tý ty... Ngăn ngắn...Duy-an
27-02-2012, 06:23 PM
VẨN VƠ...


Một chút gì để... nhớ.
Một chút gì để... thương.
Một chút gì... vấn vương.
Một chút gì...
Một chút!

Biển cả bao la...
Bầu trời lồng lộng...
Vũ trụ mênh mông...
Trong cái mênh mông bao la ấy,
con người chỉ là... một chút.
Và trong 'một chút' con người ấy
ta cũng chỉ là cái tý ty.
Trong tý ty ấy,
Ta
cũng mơ màng ,
cũng suy tư,
cũng viễn vông...


cho dù có viễn vông cách mấy,
cũng chỉ là... ngăn ngắn.
Muốn ghi lại cái ngăn ngắn ấy
để sau này mình đọc lại
hay có ai đồng cảm đọc cùng,
thì cũng chỉ là những
Đoản khúc!

Ước mong sao,
những đoản khúc đời thường giúp
được 'một chút' gì
cho một 'tý ty' nào đó
trong 'ngăn ngắn' thời gian
của cõi mông lung suy tư con người
và bao la của cuộc sống hôm nay.

Duy-an.