PDA

View Full Version : Mừng kình Thánh Vinh Sơn [clip]lovegod1903
13-03-2012, 04:28 PM
http://www.youtube.com/watch?v=Z-GdJRMdEAk
Tiểu sử Thánh Vinh Sơn
Dựng phim : Lovegod1903

Để chào mừng thánh Vinh Sơn ngày 5-4. Nhóm Passion xin giới thiệu đến toàn thể ace.