PDA

View Full Version : Mừng Kính thánh Giuse 19/03lovegod1903
15-03-2012, 02:12 PM
Tác phẩm thứ ba của lovegod. Chúc tụng thánh Giuse trong tình yêu của Thiên Chúa đến muôn đời.:migio:migio:migio:migio:migio

http://www.youtube.com/watch?v=eeP80PwHW3U