PDA

View Full Version : Giới thiệu một website giờ thánh lễlovegod1903
01-04-2012, 03:33 PM
http://giothanhle.com


Web này mình biết cũng khá lâu rồi, post lên cho mọi người cùng biết, có giờ thánh lễ của các thành phố lớn trong Việt Nam và một vài thành phố trên thế giới. Hy vọng sẽ giúp các bạn mới lên thành phố biết được giờ thánh lễ để đi lễ đúng giờ.
Sau khi vào website các bạn có thể tra giờ thánh lễ bằng cách nhấp vào mục Mobile nằm phía trên ngoài cùng bên phải và tiếp tục.
Lovegod1903
http://i962.photobucket.com/albums/ae102/anbinh1903/giothanhle.png

nguahoangtvt
15-11-2012, 04:44 PM
Click vào Mobile là dùng cho điện thoại em à.
Còn giờ lễ thì click vào Menu "Giờ Lễ" cùng hàng với menu đó luôn! Nó sẽ ra cho mình chọn! :)