PDA

View Full Version : Phép cộngCucChu
18-10-2010, 05:12 PM
Đặt các ẩn như sau nhá:
Đẹp trai = 1
Xấu trai = -1
Chung thủy = 2
Đa tình = -2
...Nghèo = 3
Giàu = -3
Đã có vợ = 0

Sẽ được kết quả như sau:
Đẹp trai + Chung thủy = Nghèo
Chung thủy + Giàu = Xấu trai
Nghèo + Xấu trai = Chung thủy
Đẹp trai + Giàu = Đa tình
Đẹp trai + Chung thủy + Giàu = Đã có vợ.

( sưu tầm)

kimsky91
09-10-2012, 07:55 PM
mấy phép tính này thực ra cũng đúng thôi, đâu phải ai cũng hoàn hảo nào, được cái nọ thì mất cái kia ^^