PDA

View Full Version : Đố Vui 15chulun008cr
20-04-2012, 02:12 PM
Có một phú ông người Ả Rập gọi 2 người con đến bảo:
" hai con cưỡi yêu quý của mình thi chạy đến ốc đảo trong sa ma kia. Ai thắng cuộc bố sẻ thưởng toàn bộ gia tài cho ngựa của người đó. Nhưng đây không phải là cuộc đua chạy nhanh mà là thi chạy chậm. Bố sẻ đón các con tai ốc đão, dùng cặp mắt của bố phán đoán con ngựa nào đến chậm hơn".


Hai người con theo lời chỉ bảo của cha cưỡi ngựa bắt đầu cuộc thi. Ai cung cố ghì con ngựa lại, dưới ánh nắng gay gắt, sa mạc nóng như lò lữa, cả hai đều dở sống dở chết.Vừa lúc đó có một người đi ngang biết được sự việc, bèn bày cho họ một mưa kế. Hai anh em nghe xong, thương lượng với nhau một chốc rồi bắt đầu cưỡi ngựa chạy bán sống bán chết về ốc đảo. Thế mưu kế ấy là gì ? ( thời gian: 10 phút )

Ngôi Sao
20-04-2012, 02:33 PM
Mình nghĩ chắc là họ đổi ngựa cho nhau phải hem á ?

Cát Bụi
20-04-2012, 02:34 PM
Đổi ngựa ! Đổi ngựa! Đổi ngựa ! Đổi ngựa! Đổi ngựa!!!!!

ai da...... mình đi sau bạn ngoisaovm một bước rồi!!!

chulun008cr
20-04-2012, 03:10 PM
Ah ha đúng rồi ! kế sách ở đây là đổi ngựa !

chúng mình thật là pro

An Vi
20-04-2012, 03:19 PM
Là sao ta? Đổi ngựa là chạy chậm hơn á?:d
Hổng hiểu :((

vincent.nguyen
20-04-2012, 08:40 PM
Là sao ta? Đổi ngựa là chạy chậm hơn á?:d
Hổng hiểu :((
Đổi ngựa rồi thì ai về trước thì ngựa của đối thủ về trước -> ngựa mình về sau -> thắng!

catarina_hang
20-04-2012, 09:59 PM
mình ví dụ hai con ngựa là A và B, người anh cưỡi con A, người em cưỡi con B.
Như vậy nếu con A về trước thì người em thắng.
Có 2 cách để con A về trước: 1 là cho con B chạy chậm hơn con A, 2 là cho con A chạy nhanh hơn con B.
Lúc đầu người em cưỡi con B tức là chọn phương án 1, nhưng như vậy thì hai anh em phải mệt mỏi trong sa mạc. Như vậy thì chọn phương án 2 tức là người em sẽ cưỡi con A và phải cố hết sức làm cho nó về trước con B.
Lý luận tương tự đối với người anh.
Không biết mình giải thích như vậy bạn hiểu không?

An Vi
20-04-2012, 11:44 PM
Hi, bây giờ thì AV đã hiểu, chậm hiểu ghê á.:d
Cảm ơn tất cả.