PDA

View Full Version : Film: Cậu Sinh Viên & năm Bó Rauchulun008cr
05-05-2012, 11:48 AM
Gởi đến các bạn film Cậu Sinh Viên & Năm Bó Rau trong phần phản biện của đại hội giới trẻ màu chay 2012. GP.HCM ngày 31.03.2012


http://youtu.be/l1b-4k2Qeos


http://youtu.be/Vi5Xq8gWjXQ


http://youtu.be/KjLC5zdW0o4


http://youtu.be/MCRAOaVJiyQ

Phù thủy nhỏ
06-05-2012, 11:21 PM
Haixza. Con người, ai cũng có lòng tự trọng. Giúp đỡ người khác bằng cả khả năng và cái tâm vẫn chưa đủ, nhưng còn cả sự tôn trọng họ nữa. Một bài học đáng quý.....