PDA

View Full Version : Mời bạn hồi tâm: Có bao giờPhù thủy nhỏ
09-05-2012, 12:11 AM
Mời bạn cùng với Mẹ Teresa CalCutta lắng đọng và hồi tâm....


http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Qq-w83FZ7Qg#t=209s

Có bao giờ con thấy Chúa
Có bao giờ con thấy Chúa đến xin con đôi chút cơm thừa gạo rơi?
Có bao giờ con thấy Chúa
Có bao giờ con thấy Chúa đến xin con ly nước lã nhạt cầm hơi?
Có bao giờ con thấy Chúa
Có bao giờ con thấy Chúa đến xin con manh áo che mình lạnh căm?
Có bao giờ con thấy Chúa
Có bao giờ con thấy Chúa đến xin con như khách lỡ đường trọ đêm?
Có bao giờ con thấy Chúa
Có bao giờ con thấy Chúa sống cô đơn trong chốn lao tù mà thăm?
Có bao giờ con thấy Chúa
Có bao giờ con thấy Chúa ốm đau rên than chống cơn bệnh ngày đêm?

Nhưng con đâu, con đâu có ngờ.
Bao lâu nay, bao lâu đến giờ
Mỗi khi con giúp đỡ ai vì lòng yêu thương bác ái.
Dù là việc đơn sơ nhỏ bé, dù là người vô danh trần thế,
thì cũng là làm cho Chúa đấy thôi.
Nhưng con nay, con nay biết rồi.
Chung quanh con hai năm rõ mười;
Mỗi khi con giúp đỡ ai vì lòng yêu thương bác ái.
Dù là việc đơn sơ nhỏ bé, dù là người vô danh trần thế,
thì cũng là làm cho Chúa mà thôi.
Kính Chúa yêu người trọn mười điều răn.