PDA

View Full Version : [Clip] Phẩm phục của Chức Thánh !!!Mart.TanNguyen
02-06-2012, 08:11 PM
http://www.youtube.com/watch?v=yxAh1-7Vuv0

Nhìn mấy bộ áo, dòng, tu phục, phẩm phục mà lòng mình thèm thuồng....:mo:mo

Đoạn phim có diễn tả :
"phẩm phục thầy phó tế rất đặc trưng vì có thắt dây như Miss World..."

Nhìn các thầy mặc tu phục, như người mẫu ấy :yeu:.. Thíck Wóa

Nguồn: www.ducme.tv (http://www.ducme.tv)