PDA

View Full Version : Lời Chúa mỗi ngàyallihavetogive
14-06-2012, 09:05 PM
Mỗi ngày chúng mình đăng vào đây một câu Lời Chúa mà mình thích nhé, câu ấy sẽ được cập nhật lên Block "Refresh the spirit" ở cột bên tay phải diễn đàn. Mỗi lần chúng mình vào diễn đàn, ghé mắt nhìn qua góc ấy để tinh thần được làm mới trong Thánh Thần, được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa nhé.
Xin vui lòng ghi rõ câu Lời Chúa trích trong sách nào, đoạn mấy, câu mấy. Và không bình luận gì thêm.

allihavetogive
14-06-2012, 09:06 PM
Chính anh em là Muối cho đời và Ánh Sáng cho trần gian (Mt 5, 13-16)

+_Ruou nho_+
14-06-2012, 09:23 PM
http://ni6.upanh.com/b2.s3.d3/c8b7f45e727e0d71e3c292f723ced9ad_41308626.cn17c.jp g
(http://www.upanh.com/cn17-c_upanh/v/1nz19e0lcvv.htm)
"Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho."
(Luca 11:9-10)

Bông Hoa Nhỏ
15-06-2012, 07:31 AM
(http://gioitreconggiao.org/forum/members/1255-_Ruou-nho_)
"Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho."
(Luca 11:9-10)

Mai Tín
15-06-2012, 08:16 AM
http://nn6.upanh.com/b5.s26.d1/256e08fef42bf0b7dafde1762d3a3b05_46128436.chuagies u.jpg

“Thầy ban bình an của Thầy cho anh em… anh em đừng xao xuyến, đừng sợ hãi”(Ga 14,27).

Teresa Nhỏ Bé
15-06-2012, 07:28 PM
"Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối". 2Cr 12, 9a

+_Ruou nho_+
15-06-2012, 10:44 PM
http://nn3.upanh.com/b1.s1.d4/5f8cfde0a544a7b0d77587fa8bcbdb3d_46160093.13352577 25.jpg

"Viên đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường."

(Mt 21: 33-43)

An Vi
16-06-2012, 10:25 AM
"Anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy" (Mt 6,34)

Teresa Nhỏ Bé
17-06-2012, 12:43 PM
"Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng." Mc 4, 31

conphailamgi?
18-06-2012, 08:10 AM
“Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quí hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” (Mc 12,33)

Doan Quan
18-06-2012, 10:50 AM
"Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái; vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật." (Rm 13, 8)

+_Ruou nho_+
19-06-2012, 04:38 AM
“Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?”

(Lc2,49)

An Vi
19-06-2012, 03:21 PM
"Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến" (Mt 3,2)

conphailamgi?
19-06-2012, 04:07 PM
“Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5,48)

+_Ruou nho_+
19-06-2012, 07:05 PM
http://2.bp.blogspot.com/-guvjnMIxDKQ/TeOoTcGkhPI/AAAAAAAADAk/mYVPWteq-aI/s1600/lovenjustice.jpeg

“Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.”

(Mt 22:21)

conphailamgi?
20-06-2012, 10:12 AM
“Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7,1)

Teresa Nhỏ Bé
20-06-2012, 03:26 PM
"Đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn". Gc 1,3

+_Ruou nho_+
20-06-2012, 05:47 PM
http://www.caritasvietnam.org/DesktopModules/TTONews/LoadImage.aspx?NewsPK=4535

" Này là máu giao ước đã ký kết với các ngươi thể theo mọi lời ấy "

( Xh 24, 80)

+_Ruou nho_+
20-06-2012, 06:08 PM
http://tnttvn.com/truyenthong/uploads/news/phucvu.jpg

"anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em"


(Ga15, 12)

Teresa Nhỏ Bé
21-06-2012, 10:26 AM
"Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi" Gl 2, 20

Mai Tín
23-06-2012, 02:14 PM
"Ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời" (Mt 10, 32)

conphailamgi?
23-06-2012, 05:28 PM
”Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy”(Ga 14,6).

Teresa Nhỏ Bé
25-06-2012, 10:19 AM
‎"Không một thử thách nào đã xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài người. Nhưng khi để anh em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp." (1Cor 10, 13)

Mai Tín
27-06-2012, 12:22 PM
“Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước” (Ga 15, 18-21).

JB. Sĩ Trọng
27-06-2012, 07:35 PM
Đừng vội nói, mau nghe và khoan giận .
( Gb 1,19 )

duongga17
27-06-2012, 08:14 PM
Hãy mang trong anh em những tâm tư của Đức Kitô Giêsu (Pl 2,5).

+_Ruou nho_+
27-06-2012, 10:56 PM
"Thầy bảo thật các con, bà goá nghèo khó này đã bỏ vào hòm tiền nhiều hơn mọi người. Vì mọi người kia lấy của dư thừa mà dâng cho Thiên Chúa, còn bà này túng thiếu, bà đã dâng tất cả những gì bà có để nuôi sống mình".

(Lc 21, 1-4)

conphailamgi?
28-06-2012, 09:11 AM
“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.” (Mt 7,21)

Mai Tín
29-06-2012, 08:04 AM
Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống (Mt 16:13-19)

tranbavinh97
30-06-2012, 04:08 AM
Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. ( Mt 19,29)

tranbavinh97
30-06-2012, 10:07 PM
" Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy. " ( Mt 26,38 )

Teresa Nhỏ Bé
01-07-2012, 10:14 AM
Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Mt 16,25

Teresa Nhỏ Bé
02-07-2012, 12:29 PM
"Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy" Ga 12, 26

Teresa Nhỏ Bé
03-07-2012, 11:46 AM
"Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn" Lc 16, 10

Mai Cồ
03-07-2012, 01:02 PM
“Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ.” (Mc 6,36)

Mai Tín
03-07-2012, 03:07 PM
“Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người liều mạng sống vì người mình yêu” (Ga 15, 13).

Teresa Nhỏ Bé
04-07-2012, 10:23 AM
"Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo". Mt 16,24

Teresa Nhỏ Bé
07-07-2012, 11:02 AM
"Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho" Mt 7,7

Mai Cồ
10-07-2012, 12:09 AM
“Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” (Mt 9,37-38)

Anne Marie Vũ
10-07-2012, 12:38 PM
‘Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thì dù anh em có bảo cây dâu nầy: Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em’.” (Lc 17, 5- 6)

Anne Marie Vũ
10-07-2012, 12:40 PM
“Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ Lời Thầy, Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại trong người ấy”. (Ga 14,23)

Bông Hoa Nhỏ
10-07-2012, 03:27 PM
" Ơn của Thầy đã đủ cho anh , vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. " ( 2Cr 12 ,9 )

conphailamgi?
11-07-2012, 08:54 AM
“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ
đường con đi”. (Tv119,105).

conphailamgi?
13-07-2012, 08:31 AM
“Khi người ta bách hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác.” (Mt 10,23)

conphailamgi?
14-07-2012, 07:54 AM
Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục." (Mt 10,28)

tranbavinh97
15-07-2012, 08:55 PM
" Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các giới răn của Thầy. " ( Ga 14,15 )

tranbavinh97
16-07-2012, 10:20 PM
" Lạy Thiên Chúa của con, con tin tưởng nơi Ngài, xin Ngài đừng để con tủi nhục, đừng để quân thù đắc chí nhạo cười con. " ( Tv 25,2 )

Lan Anh
17-07-2012, 03:21 AM
"Đi tới đâu là người Thi Ân, Giáng Phúc tới đó" (CV 10,38)

superman
18-07-2012, 01:00 PM
"Chính anh em là ánh sáng cho trần gian" (Mt 5,14)

conphailamgi?
20-07-2012, 07:50 AM
“Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế.” (Mt 12,7)

Lan Anh
20-07-2012, 09:12 AM
"Mọi điều các ngươi muốn được người ta làm cho mình thì cũng hãy làm cho người ta như thế." (Mt 7,12)

nguahoangtvt
21-07-2012, 08:56 AM
"Một khi đã cởi bỏ sự gian dối, mỗi người trong anh em hãy nói sự thật với người thân cận, vì chúng ta là phần thân thể của nhau." (Ep 4,25)

tranbavinh97
23-07-2012, 01:19 PM
" Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít " ( Mt 22,14 )

tranbavinh97
24-07-2012, 10:05 PM
"Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ " ( Ga 6,35 )

superman
25-07-2012, 01:40 PM
"Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người"
(Mt 20,28)

nguahoangtvt
26-07-2012, 11:38 AM
"Tỉnh giấc đi hỡi người đang ngủ!
Từ chốn tử vong, chỗi dậy đi nào!
Đức Ki-tô sẽ chiếu sáng ngươi!"
(Ep 5,22)

NC_087
27-07-2012, 12:46 PM
"Vì vậy, Thầy bảo cho anh em biết : đừng lo cho mạng sống : lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể :lấy gì mà mặc."Lc ( 12,22 )

tranbavinh97
30-07-2012, 11:26 AM
" Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên " ( Lc 18,14 )

tranbavinh97
31-07-2012, 11:15 PM
" 'Tôi được phép làm mọi sự*' ; nhưng không phải mọi sự điều có ích. 'Tôi được phép làm mọi sự' ; nhưng tôi sẽ không để sự gì làm chủ được tôi. ( 1 Cr 6,12 )

tranbavinh97
02-08-2012, 09:54 PM
" Những gì không thể được đối với loài người, thì đều có thể được đối với Thiên Chúa . " ( Lc 18,27 )

tranbavinh97
06-08-2012, 07:32 AM
" Anh em không thể vừa uống chén của Chúa , vừa uống chén của ma quỷ được ; anh em không thể vừa ăn ở bàn tiệc của Chúa , vừa ăn ở bàn tiệc ma quỷ được . " ( 1 Cr 10,21 )

superman
09-08-2012, 01:17 PM
"Mọi lo âu hãy trút cả cho Người vì Người chăm sóc anh em" (1Pr 5,7)

conphailamgi?
11-08-2012, 08:04 AM
“Nếu anh em có lòng tin, sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.” (Mt 17,20)

conphailamgi?
16-08-2012, 09:54 AM
“Thầy không bảo là tha đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” (Mt 18,22)

Doan Quan
25-08-2012, 07:40 AM
"Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết
Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động, còn tôi, tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin".
(Gc 2, 17-18)

conphailamgi?
25-08-2012, 03:47 PM
“Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban chính là thịt mình Ta”. (Ga 6, 51)

Lan Anh
26-08-2012, 12:22 AM
"Always treat others the way you want to be treated" (Mt 7:12)

NC_087
05-09-2012, 12:34 PM
Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế
lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em.Lc10:19

+_Ruou nho_+
11-09-2012, 10:31 PM
Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

Mt 5, 20

conphailamgi?
13-09-2012, 01:19 PM
“Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc vì anh em sẽ được vui cười.” (Lc 6,21)

conphailamgi?
14-09-2012, 08:03 AM
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16)