PDA

View Full Version : Xin giúp mình với !Bông Hoa Nhỏ
31-07-2012, 08:21 AM
Cả nhà ơi ! Mình cần sự trợ giúp của cả nhà.Tình hình là 2 ngày nay máy tính của mình không truy cập đăng nhập vào được trang Yahoo Mail,Yahoo Messsenger được và cả Facebook qua utrasult nữa mình không biết lý do làm sao nhưng mình vẫn vào các trang web khác bình thường ? Mình đã cố gắng sửa mà không được
Mỗi khi mình vào nó cứ hiện ra vài dòng chữ như vầy nè.Cám ơn cả nhà nhiều.

There is a problem with this website's security certificate

The security certificate presented by this website has expired or is not yet valid.Security certificate problems may indicate an attempt to fool you or intercept any data you send to the server

We recommend that you close this webpage and do not continue to this website

1 click here to close webpape
2 Continue to this website ( not recommended)
3 More Information

Cát Bụi
31-07-2012, 08:36 AM
Cả nhà ơi ! Mình cần sự trợ giúp của cả nhà.Tình hình là 2 ngày nay máy tính của mình không truy cập đăng nhập vào được trang Yahoo Mail,Yahoo Messsenger được và cả Facebook qua utrasult nữa mình không biết lý do làm sao nhưng mình vẫn vào các trang web khác bình thường ? Mình đã cố gắng sửa mà không được
Mỗi khi mình vào nó cứ hiện ra vài dòng chữ như vầy nè.Cám ơn cả nhà nhiều.There is a problem with this website's security certificate

The security certificate presented by this website has expired or is not yet valid.Security certificate problems may indicate an attempt to fool you or intercept any data you send to the server

We recommend that you close this webpage and do not continue to this website

1 click here to close webpape
2 Continue to this website ( not recommended)
3 More InformationNếu đây là những trang mà bạn tin tưởng thì cứ bấm vào số 2 và tiếp tục truy cập như bình thường