PDA

View Full Version : Trò chơi Anh Em Một NhàForever
12-11-2010, 08:39 PM
Trò chơi chung mọi người
Không cần dụng cụ
Chúa Giêsu đã dạy chúng ta có một cha chung, Ðấng ngự trên trời, hằng thấu suốt tâm tư và luôn chăm sóc chúng ta. (Mt 23:9; 6:9)

Gợi Ý:

-Tứ hải giai huynh đệ: Bốn bể đều là anh em.
-Chúng ta tuy nhiều, nhưng là một tấm bánh, một thân thể, vì hết thảy chúng ta đồng thông hưởng cùng một tấm bánh (Icor 10:17)
- Là anh chị em cùng một Cha trên trời, chúng ta phải yêu thương, giúp đỡ, và phải biết tên nhau.
Cách chơi:
Người chơi đứng thành vòng tròn. Mỗi người cố gắng học và nhớ tên của hai người bên cạnh mình.
Trưởng chỉ vào bất cứ người nào đồng thời nói PHẢI hoặc TRÁI thì người đó phải đọc lại bằng cách nói tên của người bên cạnh.
Thí dụ: Trưởng chỉ và nói Trái, người đó phải đọc lại tên của người đứng bên trái mình. Nếu nói sai người ấy phải lên thay cho trưởng. Trò chơi cứ thế tiếp tục để mọi người học tên nhau.
Có thể thay đổi bằng cách: Nếu nói sai tên người bên cạnh mình thì phải chạy đổi chỗ cho người khác để học tên mới.

(st)