PDA

View Full Version : [Movie] Phép lạ Đức Mẹ Fatimaallihavetogive
13-11-2010, 02:41 AM
http://thanhcavietnam.org/FilesFilm/PhepLaDucMeFatima/PhepLaDucMeFatima-Front.jpg (http://thanhcavietnam.org/FilesFilm/PhepLaDucMeFatima/PhepLaDucMeFatima-Front.jpg)

Disc 1


Disc 2

Pere Joseph
15-11-2010, 04:33 PM
Cảm ơn All đã đăng phim về Mẹ Fatima. Mình xem xong thấy lòng vui và ấm hơn. Tạ ơn Chúa và Mẹ vẫn tìm nhiều cách để tỏ tình thương cho chúng con. Việt