PDA

View Full Version : Tháng mân côi - lần hạt và sám hối !Huế Thương
05-10-2012, 08:06 PM
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/10/05/20/05/1349442349567257_574_574.jpg

An Vi
06-10-2012, 08:38 AM
Cảm ơn bạn Huế Thương.
ACE nhà mình cùng nhau lần chuỗi Mân Côi trong tâm tình yêu thương và sám hối nhé !