PDA

View Full Version : Bài ca Năm Đức Tin: Lạy Chúa, con tin !chulun008cr
18-10-2012, 03:56 PM
http://www.youtube.com/watch?v=1Ns22G-Yu_8
1028

An Vi
07-12-2012, 04:32 PM
Hi, mỗi lần ngân nga : "Lạy Chúa! Con tin " - AV cảm thấy nâng tâm hồn mình lên 1 xíu, cảm xúc lắm!!!